#

Хууль

Манай байгууллагын үйл ажиллагаанд хамааралтай Монгол Улсын хуулиуд

Д/Д Хуулийн нэршил Үйлдэл
1

БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх
2

ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

үзэх
3

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх
4 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ үзэх
5

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх
6

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх
7

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

үзэх
8

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх
9

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх
10 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ үзэх
11

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх
12

ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх
13

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх
14

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх
15

ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх
16

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

үзэх

 

Сэтгэгдлүүд (0)

сэтгэдэл үлдээх

6 + 8 =