#

2019 оны хяналт, шалгалтын тайлан

2019 оны шалгалтын тайлангийн танилцуулга хуудас

Д/Д Нэр ОН ҮЙЛДЭЛ
1 3 дугаар сургуулийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
2 4 дүгээр сургуулийн төлөвлөгөөт бус шалгалт 2019 үзэх
3 6 дугаар цэцэрлэгийн шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
4 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
5 Аймгийн ЗДТГ-ын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
6 Аймгийн ИТХ-ын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
7 Алтай хотийн тохижилт үйлчилгээний газрын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
8 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
9 Байгаль хамгаалах сан-2017 оны төлөвлөгөөт шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
10 Байгаль хамгаалах сангийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
11 Баянтоорой тосгоны нэгдсэн танилцуулга 2019 үзэх
12 Баян-Уул сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
13 Бигэр сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
14 Газрын харилцаа БХБГ-ын 20 жилийн ой 2019 үзэх
15 Гамшгаас хамгаалах сангийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
16 Говь-Алтай аймгийн Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2019 үзэх
17 Дарив сумын ЗДТГ, 12 жилийн сургууль төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
18 Есөнбулаг сумын ЗДТГ, ИТХ, Төрийн сангийн үйл ажиллагааны шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
19 Есөнбулаг сумын сум хөгжүүлэх сангийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
20 Жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих сан танилцуулга 2019 үзэх
21 Зоонозын өвчин судлалын төв-2017 оны шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
22 Мал хамгаалах сангийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
23 Насан туршийн боловсролын төв 2019 үзэх
24 Нийгмийн даатгалын сангийн 2017, 2018 оны баримтанд хийсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
25 Нийтлэг үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын танилцуулга 2019 үзэх
26 Онцгой байдлын газрын шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
27 Тариалан эрхлэлтыг дэмжих сангийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
28 Тахийн тал бага сургууль-Төлөвлөгөөт бус-2017 2019 үзэх
29 Ундрага-Алтай ОНӨААТҮГ-ын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
30 Хөдөлмөр, халамж  үйлчилгээний газрын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
31 Хөхморьт сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
32 Хөхморьт сум сургуулийн шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
33 Хөхморьт сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2017-2018 он төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
34 Хөхморьт сумын Хүүхдийн цэцэрлэг шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
35 Хүнс хөдөө аж ахуйн төлөвлөгөөт бус шалгалт 2019 үзэх
36 Цогт сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
37 Цээл сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
38 Чандмань сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
39 Эрдэнэ сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
40 Эрүүл-Ус ОНӨААТҮГ  шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
41 Биеийн тамир спортын газрын шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
42 Жаргалан Алтай ӨЭМТөвийн шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
43 Орон нутгийн авто замын сангийн хяналт шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
44 Орон нутгийн өмчийн газрын шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
45 Энх Алтай ӨЭМТөвийн шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
46 Авто машины таницлуулга 2020 үзэх
47 Энх Алтай ӨЭМТөвийн шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
48 Бугат сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
49 Солонго дулааны станцын шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
50 АДБЧ-ын Алтай чуулгын хяналт шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
51 Алтай сумын хяналт шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
52 Мал эмнэлгийн газрын 2019 оны хяналт шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
53 Орон нутаг судлах музейн 2019 оны хяналт шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
54 Танилцуулга ТЭДСан 2020 он 2020 үзэх

 

 

 

Сэтгэгдлүүд (0)

сэтгэдэл үлдээх

3 + 2 =