#

2019, 2020, 2021 оны хяналт, шалгалтын тайлан

2019, 2020, 2021 оны шалгалтын тайлангийн танилцуулга хуудас

Д/Д Нэр ОН ҮЙЛДЭЛ
1 3-р сургуулийн санхүүгийн хяналт шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
2 4-р сургуулийн санхүүгийн хяналт шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
3 Бугат сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
4 Ойн ангийн шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
5 Шарга сумын ЭМТ-ийн шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
6 Татварын хэлтэс хяналт шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
7 Төгрөг сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
8 Авто замын сангийн шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
9 Ахмадын хорооны шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
10 Бургастай дахь Гаалийн хорооны шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
11 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын барилгын техник, хяналтын зардлын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн танилцуулга 2021 үзэх
12 ГХБХБГ-ын 2019, 2020 онысанхүү, төсвийн гүйцэтгэл болон үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
13 Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
14 Есөн булаг сумын Засаг даргын тамгын газрын шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
15 Есөнбулаг сумын СХС-ийн шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
16 Мал хамгаалах сангийн шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
17 Орон нутгийн өмчийн газрын шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
18 Халиун сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
19 Шарга сумын нэгдсэн шалгалтын танилцууулга 2021 үзэх
20 ЖДҮХСангийн шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
21 Шарга сумын ЗДТГ-ын 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны шалгалтын танилцуулга 2021 үзэх
22 Дэлгэр сумын нэгдсэн танилцуулга 2021 үзэх
23 Гуулин тосгоны нэгдсэн танилцуулга 2021 үзэх
24 3 дугаар сургуулийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
25 4 дүгээр сургуулийн төлөвлөгөөт бус шалгалт 2019 үзэх
26 6 дугаар цэцэрлэгийн шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
27 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
28 Аймгийн ЗДТГ-ын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
29 Аймгийн ИТХ-ын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
30 Алтай хотийн тохижилт үйлчилгээний газрын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
31 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
32 Байгаль хамгаалах сан-2017 оны төлөвлөгөөт шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
33 Байгаль хамгаалах сангийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
34 Баянтоорой тосгоны нэгдсэн танилцуулга 2019 үзэх
35 Баян-Уул сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
36 Бигэр сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
37 Газрын харилцаа БХБГ-ын 20 жилийн ой 2019 үзэх
38 Гамшгаас хамгаалах сангийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
39 Говь-Алтай аймгийн Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2019 үзэх
40 Дарив сумын ЗДТГ, 12 жилийн сургууль төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
41 Есөнбулаг сумын ЗДТГ, ИТХ, Төрийн сангийн үйл ажиллагааны шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
42 Есөнбулаг сумын сум хөгжүүлэх сангийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
43 Жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих сан танилцуулга 2019 үзэх
44 Зоонозын өвчин судлалын төв-2017 оны шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
45 Мал хамгаалах сангийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
46 Насан туршийн боловсролын төв 2019 үзэх
47 Нийгмийн даатгалын сангийн 2017, 2018 оны баримтанд хийсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
48 Нийтлэг үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын танилцуулга 2019 үзэх
49 Онцгой байдлын газрын шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
50 Тариалан эрхлэлтыг дэмжих сангийн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
51 Тахийн тал бага сургууль-Төлөвлөгөөт бус-2017 2019 үзэх
52 Ундрага-Алтай ОНӨААТҮГ-ын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
53 Хөдөлмөр, халамж  үйлчилгээний газрын шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
54 Хөхморьт сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
55 Хөхморьт сум сургуулийн шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
56 Хөхморьт сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2017-2018 он төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
57 Хөхморьт сумын Хүүхдийн цэцэрлэг шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
58 Хүнс хөдөө аж ахуйн төлөвлөгөөт бус шалгалт 2019 үзэх
59 Цогт сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
60 Цээл сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
61 Чандмань сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
62 Эрдэнэ сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2019 үзэх
63 Эрүүл-Ус ОНӨААТҮГ  шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус 2019 үзэх
64 Биеийн тамир спортын газрын шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
65 Жаргалан Алтай ӨЭМТөвийн шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
66 Орон нутгийн авто замын сангийн хяналт шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
67 Орон нутгийн өмчийн газрын шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
68 Энх Алтай ӨЭМТөвийн шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
69 Авто машины таницлуулга 2020 үзэх
70 Энх Алтай ӨЭМТөвийн шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
71 Бугат сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
72 Солонго дулааны станцын шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
73 АДБЧ-ын Алтай чуулгын хяналт шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
74 Алтай сумын хяналт шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
75 Мал эмнэлгийн газрын 2019 оны хяналт шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
76 Орон нутаг судлах музейн 2019 оны хяналт шалгалтын танилцуулга 2020 үзэх
77 Танилцуулга ТЭДСан 2020 он 2020 үзэх

 

 

 

Сэтгэгдлүүд (0)

сэтгэдэл үлдээх

5 + 3 =