#

2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

 

Д/Д Он Нэр Татах
1 2019 Д.Ганзориг татах
2 2019 А.Бүтэндэлгэр татах
3 2019 Б.Дэлгэрбаяр татах
4 2019 Ч.Дулмаа татах
5 2019 Ц.Баттөр татах

 

Сэтгэгдлүүд (0)

сэтгэдэл үлдээх

7 + 2 =