#

Засгийн газрын тогтоол

By: Админ 0 6

Засгийн газрын тогтоолууд

Д/Д Тогтоолын нэршил Үйлдэл
1

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

үзэх
2 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл олгох үзэх
3 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ үзэх
4 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ үзэх

 

Сэтгэгдлүүд (0)

сэтгэдэл үлдээх

4 + 9 =