2020.1.01Санхүүгийн шалгалтын хуваарь

2020 оны 1 сарын 01 өдрөөс санхүүгийн шалгалтыг эхэлнэ

БидАвилгатай тэмцье

Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас авилгатай тэмцэх аяны хүрээнд төрийн байгууллагуудад шалгалт хийж байна

Стратеги

Олон улсын жишигт нийцсэн дотоод аудитыг орон нутагт төлөвшүүлэх

Төлөвлөгөө

Олон улсын жишигт нийцсэн дотоод аудитыг орон нутагт төлөвшүүлэх

Алсын хараа

Олон улсын жишигт нийцсэн дотоод аудитыг орон нутагт төлөвшүүлэх

Хууль, Тогтоомж

Манай байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэн мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн шинэчлэл, найруулга

Авлигын эсрэг хууль

Энэ хулийн тухай товч тайлбар...

Төрийн хяналт шалгалтын тухай

Энэ хулийн тухай товч тайлбар...

Үндэсний их баяр наадмын тухай

Энэ хулийн тухай товч тайлбар...

Байгууллагын нууцын тухай

Энэ хулийн тухай товч тайлбар...

Газрын төлбөрийн тухай

Энэ хулийн тухай товч тайлбар...

Шилэн дансны тухай

Энэ хулийн тухай товч тайлбар...

Үйл ажиллагааны зорилго

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, төсвийн хөрөнгө, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдэлийн удирдлагаар хангах чиглэлээр тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Илүү унших

Хууль

Хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт гэрээг мөрдөж байгаа байдал, хэрэгжилтийн хяналт

Төрийн болон орон нутгийн өмч

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалтын байдал

Төсвийн хөрөнгө

Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа үйл ажиллагаа болон төсвийн санхүүжилт, зарцуулалт, түүний үр ашигтай байдал

Шинэ мэдээний бүлгүүд

онц чухал мэдээ, мэдээллүүдийг доороос та унших боломжтой

 • Төлөвлөгөө
 • Тайлан мэдээ
 • Мэдээ, мэдээлэл
 • Эрх зүйн акт
 • Шилэн данс
 • Бичлэгт мэдээ
126,845,100

байгууллагын 2020 оны төсөв

6

Байгууллагын орон тоо

17

2020 онд шалгах байгууллага

6

2020 онд шалгах сум

Манай хамт олон

Говь-Алтай аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хамт олны нээлттэй мэдээлэл

Member avatar

Даваабалын Ганзориг

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга

Member avatar

Чимэддоржийн Дулмаа

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч

Member avatar

Авир Бүрэндэлгэр

Санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын байцаагч

Member avatar

Амарсанаа Мөнхтөр

Нягтлан бодогч, архив бичиг хэргийн ажилтан

Member avatar

Цэдэвсүрэн Баттөр

Санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын байцаагч

Member avatar

Бүрдэлбат Дэлгэрбаяр

Санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын байцаагч

Member avatar

Даваабалын Ганзориг

Мэргэжил: Нягтлан бодогч, Төрийн удирдлагын менежер

Ажлын туршлага: 2002-2003 онд Ховд их сургуульд багш, 2003-2008 онд Говь-Алтай аймгийн Төрийн аудитын газарт шинжээч, аудитор, ахлах аудитор, 2008-2009 онд Говь-Алтай аймгийн Орон нутгийн өмчийн албаны дарга, 2009-2014 онд “Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК-д Санхүү, бүртгэлийн хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, 2014-2015 онд “Мандал хүдэр” ХХК-д ерөнхий нягтлан бодогч, 2016 оноос Говь-Алтай аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга

Зэрэг дэв: Дөтгөөр түшээ ахлах зэргийн

Утас: 99088376

Member avatar>
                 <div class=

Чимэддоржийн Дулмаа

Албан тушаал: Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч

Мэргэжил: Нягтлан бодогч, эдийн засагч

Албан тушаал: Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч

Зэрэг дэв: Дэд зэргийн дэс түшмэл

Ажлын туршлага: - Есөнбулаг сумын ЗДТГазарт нягтлан бодогч /1998-1999/ - Аймгийн МХГазарт нягтлан бодогч /2004-2006/ - Аймгийн МХГазарт санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч /2006-2014/ - Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, улсын ахлах байцаагч /2014 оноос өнөөг хүртэл/

Утасны дугаар: Ажлын утас: 70484878, Гар утас 99970908

Member avatar

Авир Бүрэндэлгэр

Албан тушаал: Санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын байцаагч

Мэргэжил: Санхүүч, Эдийн засагч

Зэрэг, дэв: Гутгаар зэрэг, дэс түшмэл

Ажлын туршлага: /2005-2006/Гуулин тосгоны татварын Улсын байцаагч, /2008-2012/ Дарив сумын Хүн эмнэлэгийн нягтлан бодогч, 2013 онд Есөнбулаг сумын Оюуны түлхүүр бага сургууль, Оюуны өргөө цэцэрлэгт нягтлан бодогч, 2013 оны 09 дүгээр сараас 2014 оны 11 дүгээр сарыг хүртэл Мэргэжлийн хяналтын газарт СХШ-ын Улсын байцаагч, 2014 оны 11 дүгээр сараас одоог хүртэл Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд СХШ-ын Улсын байцаагч

Утасны дугаар: 99055280, 92160404

Member avatar

Амарсанаа Мөнхтөр

Албан тушаал: Нягтлан бодогч, архив бичиг хэргийн ажилтан

Мэргэжил: Эдийн засагч

Ажлын туршлага: 2015 оны 09 дүгээр сараас Говь-Алтай аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны нягтлан бодогч, архив бичиг хэргийн ажилтнаар ажиллаж байна.

Утасны дугаар: 95528208, 92117374

Member avatar

Цэдэвсүрэн Баттөр

Албан тушаал: Санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын байцаагч

Мэргэжил: Нягтлан бодогч, Эдийн засагч

Зэрэг, дэв: Гутгаар зэрэг, дэс түшмэл

Ажлын туршлага: /2006.04.10-2008.09.10/ - Монгол шуудан банкны Говь-Алтай аймаг дахь 114 дүгээр салбарын Тонхил сум дахь 2 дугаар тооцооны төвд эрхлэгч. /2009.01.02-2013.02.04/ - Тонхил сумын Засаг даргын орлогч. /2013.11.25-2014.11.01/ - Аймгийн МХГ-т Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын байцаагч. 2014.11.27-оос аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын байцаагчаар тус тус ажиллаж байна.

Утасны дугаар: 99008228, 92170123

Member avatar

Бүрдэлбат Дэлгэрбаяр

Албан тушаал: Санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын байцаагч

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Зэрэг дэв: Дөтгөөр зэрэг, дэс түшмэл

Ажлын туршлага: 2010-2011 онд Монсудар паблишн ХХК-д Япон хэлний орчуулагч, редактороор, 2011-2013 онд Монсудар паблишн ХХК болон түүний толгой компани болох Адмон принт ХХК-д нягтлан бодогчоор, 2013-2015 онд Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын Засаг даргын Тамгын газарт Улсын бүртгэгчээр, мөн Улсын бүртгэгчээр ажиллаж байх хугацаандаа Дүүрэн Шарга ХХК-ийн гэрээт нягтлан бодогчоор, 2015-2016 онд Дүүрэн Шарга ХХК-д нягтлан бодогчоор тус тус ажиллаж байгаад 2016 оноос эхлэн одоог хүртэл Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд Санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын байцаагчаар ажиллаж байна.

Утасны дугаар: 70484878

имэйл хаягаа бүртгүүлээд мэдээ мэдээллийн өөрчлөлт авч байгаарай

Холбоотой байгууллагууд

Доорхи байгууллагуудтай манай байгууллага үргэлж холбоотой ажилладаг

#
#
#
#
#